Tomtene
   Grøn sirkel: Ledige tomter
   Raud sirkel: Selde tomter
 
  Hydla 2a - Byggetrinn 1
  Hydla 2a - Tilleggsareal 
  Hydla 2b - Byggetrinn 2
  Hydla 3 - 25 tomter
  Hydla 4 - 62 tomter

For Hydla 4, vennligst trykk her!

Oversiktskart over hyttefeltet og området rundt: