Tomtene
   Grøn sirkel, svart outline: Ledige tomter
   Raud sirkel, svart outline: Selde tomter
 
  Hydla 2a - Byggetrinn 1
  Hydla 2a - Tilleggsareal 
  Hydla 2b - Byggetrinn 2: Klare for sal: Tomt 80, 81, 90, 95 og 96
  Hydla 3   - 25 tomter
 
 
Oversiktskart over hyttefeltet og området rundt: